$300.00
Nike Air Max 2 CB 94 White Varsity Purple (2021)